* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .eu, .ro, .com, .md